Belysningsmästare hösten 2018 Norrdans

Vi stod till tjänst med rollen som belysningsmästare åt Norrdans hösten 2018 där vi fanns med från produktionsstadiet till färdig föreställning och turné med föreställningen Alfhild Agrells Arv. Vi använde oss av Norrdans avancerade ljusstyrningssystem som bygger på MA lightings MA2-koncept med NPU, VPU och ett MA2 Light. I föreställningen förekom även videoprojiceringar.