Upprätning av toppantenn

Idag, 8 januari 2018, åkte vi för att undsätta en av Westels master där toppantennen fått lite stryk. Allting gick bra och efter 1 timme och 20 minuters arbete i masten kunde vi lämna den med en rak toppantenn igen.